You are currently viewing आफ्नो शरीरको अवस्था बुझौ<br>स्वस्थ तथा खुसी जिबन यापन गरौं

आफ्नो शरीरको अवस्था बुझौ
स्वस्थ तथा खुसी जिबन यापन गरौं

FULL BODY HEALTH CHECKUP किन गर्ने ?

१:आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको जानकार रहन।
२:घातक रोगहरु प्रारम्भिक चरणमै थाहा पाउन ।
३: वंशानुगत रोगहरु को जोखिम कम गर्न।
४:लक्षण देखा नपर्ने रोगहरु लागेमा थाहा पाउन ।
५: औसधी उपचार को बिल कम गर्न

FRIENDSHIP COMMUNITY HOSPITAL
SUKEDHARA KATHMANDU
014540201


Leave a Reply