आफ्नो शरीरको अवस्था बुझौ
स्वस्थ तथा खुसी जिबन यापन गरौं

FULL BODY HEALTH CHECKUP किन गर्ने ? १:आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको जानकार रहन।२:घातक रोगहरु प्रारम्भिक चरणमै थाहा पाउन ।३: वंशानुगत रोगहरु को जोखिम कम गर्न।४:लक्षण देखा नपर्ने रोगहरु लागेमा थाहा पाउन…

0 Comments